Miradors de Catalunya, La Vanguardia

Penjat el 15 novembre, 2018 per oriol@piqture.cat

Debat sobre joves i nova ruralitat

Participem en el debat sobre joves i nova ruralitat organitzat per La Vanguardia. L’envelliment de la població a les zones rurals i la progressiva pèrdua d’habitants als pobles més petits en favor de les zones urbanes s’ha convertit en un dels principals reptes de les administracions a l’hora de garantir un relleu generacional que asseguri el futur del territori. Segons dades de l’Observatori del Món Rural, els municipis catalans continuen perdent població, malgrat que la tendència negativa va a la baixa i que s’ha passat de perdre 5.131 habitants l’any 2016 a perdre’n 2.839 l’any 2017. En canvi, el conjunt de municipis urbans gairebé dobla la població que guanya respecte l’any anterior.
Mes informació

Design Piqture